Betekenis achternaam Scheermeijer


Scheer

De benaming scheer kan verwijzen naar verschillende betekenissen:
1 scheer in de zin van een aandeel in het gebruik van een stuk grond
2 scheer als verwijzing naar het beroep van lakenscheerder,
3 het beroep van schapenscheerder,
4 of naar het beroep van barbier


Meijer

De benaming meijer verwijst op haar beurt ook naar een aantal betekenissen:
1 meijer kan verwijzen naar een plaatsvervanger
2 meijer kan staan voor een landbeheerder of boer
3 meijer is ook een synoniem voor schout,
4 of een synoniem voor man of knecht

Waar de naam in ons geval vandaan komt is helaas nog niet bekend.


Bron: Jan M. Spendel